Betrokken en vol energie

Geschiedenis

De Tielse Vrijwilligers Organisatie heeft een rijke geschiedenis
In 1939 is het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KVV) opgericht. Een Amsterdams initiatief dat in veel plaatsen in Nederland is overgenomen. Deze georganiseerde vrouwenhulp ontstaat uit solidariteit met de mannen die ’ter verdediging van volk en vaderland’ zijn opgeroepen. Ook is het een middel om actief deel te nemen aan de mannenmaatschappij. Het KVV vindt spoedig navolging in vele plaatsen verspreid over het hele land. Het resultaat is dat op 7 mei 1945 de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) officieel van start gaat.
De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers afdeling Tiel is op 21 juni 1945 opgericht op initiatief van mevrouw M.W. Cambier van Nooten-Van der Hart Aberson, echtgenote van de Tielse burgemeester Cambier van Nooten. De eerste jaren ligt het accent op het wederopbouwwerk.
Na twee jaar begint het UVV met de hulp aan ouderen. De eerste ouderensoos opent in 1956 en is gevestigd in de Kerkstraat. Later worden bijeenkomsten gehouden in sporthal Westroyen, de Drumptse Hof, het Burgerweeshuis en het kerkgebouw aan de Schaepmanstraat. In 1959 wordt het UVV-Ouderenkoor opgericht en start ook de eigen bibliotheek. Het activiteitenprogramma breidt zich meer en meer uit, in 1970 met de biljartclub, in 1974 met het toernooikaarten en in 1983 met het stijldansen.
In maatschappelijk opzicht heeft het UVV ook een grote rol gespeeld. Het is betrokken bij de oprichting van de Federatie voor Vrouwelijke Hulpverlening in 1952 en de Stichting Welzijn Ouderen in 1974. In januari 1965 start de UVV het project Tafeltje Dekje, welke in 2011 is beëindigd. Het project Ziekenhuiswerk wordt in 1974 opgestart maar per 31 maart 2019 neemt Ziekenhuis Rivierenland de coördinatie van deze vrijwilligers in eigen hand. Met de toename van het aantal mannelijke vrijwilligers, is in 1977 de naam gewijzigd in Unie Van Vrijwilligers. Op 1 januari 2014 gaat de UVV-afdeling Tiel als een zelfstandige Stichting onder de naam “Tielse Vrijwilligers Organisatie” (TVO), verder. De Zorgomroep Rivierenland (ZOR) is per 1 januari 2019 in afgeslankte vorm een deel van TVO geworden onder de naam TVO-Mediagroep.